ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาววันเพ็ญ  ขันธวิสูตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา

นางกนยาณสิริ พลเดชา
ภาษาไทย

นางสาวแอม จันทร์ส้ม
 ภาษาไทย