ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4-6 มกราคม 2561 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
  ปรึกษา(YCและกิจกรรมสภานักเรียน
 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภท
  เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เรื่อง ประกาศ
  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภท
  เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะครูทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้น
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ปีที่ 43
   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์

 

ตำรวจ สภอ.องครักษ์ จ.นครนายก
มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
การดูการแข่งขันฟุตบอลโลก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
เลือกตั้ังสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
อบรม
กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ครบรอบวันสถาปนา
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ปีที่43
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
 
ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมรับน้อง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
พิธีมอบตัวนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่4
วันที่ 5 เมษายน 2561

 

จำนวนผู้เข้าชม

free-web-page-counters.com

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

2/1 หมู่ 13 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3761-0578
E-mail Pattaraschool01 @ gmail.com