ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4-6 มกราคม 2561 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
  และกิจกรรมสภานักเรียน

วันที่ 22-24 มกราคม 2561 เข้าค่ายทักษะวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 29-30 มกราคม 2561 เข้าค่ายทักษะวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 22-24 มกราคม 2561 เข้าค่ายลูกเสือมัธยมศึกษาตอนต้น
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์

งานมุทิตาจิตร
เกษียณอายุราชกาศักดิ์
คุณครูสุพจ คล้ายบรรเลง
วันที่ 30 กันยายน 2560
 
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ
วันที่ 11-13 กันยายน 2560
 
วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
 
พิธีเปิดสวัสดิการร้านค้า
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 
พิธีไหว้ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 42 ปี
วันที่ 4 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทวิศึกษา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

จำนวนผู้เข้าชม

free-web-page-counters.com

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

2/1 หมู่ 13 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3761-0578
E-mail Pattaraschool01 @ gmail.com